تنهایم ودرتب نیازم امشب

درکوره ی دردمی گدازم امشب

باوربکنیدزندگی کشت مرا!

بر مرده ی خود گرم نمازم امشب!

/ 2 نظر / 28 بازدید
ساحل

حرفهای ما هنوز ناتمام تا نگاه می کنی وقت رفتن است ....

ليلا

سلام دوست خوبم.منم تسليت می گم .هر چند ايشون با آثارشون هميشه زنده اند