انکارنمی کنم که عاشق هستم

باتهمتتان سخت موافق هستم!

هرچندکه عشق جرم سنگین من است

درپهنه ی دشت چون شقایق هستم

/ 4 نظر / 30 بازدید
ساحل

نگاه نکن به لحظه هایم که بی تو می گذرند... جایی در خم هفتم دلم معبدی ساخته ام به نامت که تمام روزگارم را طواف می دهم هر نفس ...

فاطمه اختصاری

تمام روز به من زل نزن پرنده ی کر! بعد سه ماه آمده ام بغض هایم را فرو خواهم خورد و چیزی نخواهم گفت جواب هیچ نامردی و دروغی را نخواهم داد ... فقط با دو شعر جدید از کتاب آینده ام به روزم فقط به یاد همشهری عزیزم ساناز بهشتی فقط با چند لینک و خبر آرام تر و کوتاه تر از همیشه «فاطمه اختصاری» آمده است تا بگوید: شبیه اسلحه ی پُر، پُرم! خطرناکم! می فهمی؟ اگرچه تکراری ست ولی مثل همیشه: کنار پنجره ای زیر آب منتظرم...