زمزمه های تنهایی

سیدولی الله مصطفوی

انکارنمی کنم که عاشق هستم باتهمتتان سخت موافق هستم! هرچندکه عشق جرم سنگین من است درپهنه ی دشت چون شقایق هستم
/ 4 نظر / 103 بازدید
بهمن 91
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
خرداد 87
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست