زمزمه های تنهایی

سیدولی الله مصطفوی

شاخ به شاخ می شوند

ادمها

وچرت می زند

گاوی که زمین راشاخ به شاخ ...

(این گاوهاهمه درفکرخوردنند)

خورشیدی ست انجا.

که حوصله اش سرنمی رود

ازگاوی که در مدارش می چرخد

بازمینی که ادمهای روی ان

باهم شاخ به شاخ می شوند

وگاوی که زمینی راشاخ به شاخ نمی کند

تاشاعری دق کند

نوشته شده در ۱۳۸٦/۱/٢۸ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ توسط میرعلی مصطفوی نظرات () |


Design By : Night Skin